UTMERKELSAR

NFF Landskonkurransen (NM) 2018

2 hederlige omtaler, totalt 147p.
 

NFF Laugskonkurransen Møre og Romsdal 2019

2 bronse og 1 hederlig omtale, totalt 232p og 4. plass i Møre og Romsdal. 

Inspire - Digital or Not Fine Art Magazine

Top 10 selected authors of Black and White and Monotone 5/4/2019

#1 selected author of Black and White and Monotone 12/4/2019

Top 10 selected authors of Black and White and Monotone 10/8/2019

Top 10 selected authors for Children's Photography 01/28//2020NFF Landskonkurransen (NM) 2020

Venter på resultatet pga utsatt premieutdeling.. (fått bekreftelse på ett eller fleire premierte bilder) 

Org.nr: 913144775 MVA

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2020 ANETTE RISNES I AR FOTOGRAFI