top of page

PERSONVERNERKLÆRING

Personvern, nettbasert behandling av personopplysningar

Denne personvernerklæringen gjelder for AR Fotografi sine nettstader.
AR Fotografi er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsida: www.anetterisnes.com.

Personopplysninger som behandlast

AR Fotografi samlar ikkje inn personopplysninger som personnummer.

Eksempler på informasjon som innhentast:

 • E-postadresse

 • Fornamn og etternamn

 • Adresse

 • Telefonnr

 • Firmanamn

 

Korleis informasjon innhentast?

AR Fotografi samlar inn opplysningar gjennom skjemaer på sine nettsider eller kundekontrakter. Det er frivilleg å oppgi denne informasjonen. Viss du vel å ikkje oppgi personopplysningane, kan eg vere forhindra frå å gje deg tilgang til produktet eller tjenesten.

 

Eksempel på skjema:

 • Kontaktskjema

 • Ved påmelding til å motta mitt nyheitsbrev eller anna relevant informasjon på e-post.

 

Formålet med informasjonen som innhentast

 • For å kunne sende relevant informasjon

 • For å kunne behandle din kundeordre

 

Eg opprettar profilar på bakgrunn av informasjonen som innhentast, for å kunne tilby deg dei mest relevante produkta og yte god service. Profilane baserast kun på informasjon som du frivilleg gir meg, eg hentar ikkje inn informasjon for dette formålet frå tredjeparter.

 

Korleis lagrast informasjonen?

 • Informasjon innhenta gjennom skjema for nyhetsbrev lagrast hos wix/ nettstadsleverandør.

 • Informasjon innhentet gjennom skjema for kontakt lagres på min server hos wix.

 • Kredittkortopplysninger for varekjøp registreres og lagres hos izettle.

 • Ved fakturakjøp lagrast kundedata hos fiken.no.

 • Eg brukar også kundeavtaler som fyllast ut skriftleg. Desse oppbevarast trygt på kontoret og lagrast ikkje digitalt.

 

Korleis slettast opplysningene?

Informasjon slettast på oppfordring ved å kontakte meg.

 

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningane delast ikkje med utenforståande tredjeparter, men AR Fotografi kan bruke underleverandørar til å levere heile eller deler av nettsida. Slike underleverandørar kan behandle personopplysningar på vegne av AR Fotografi.

 

Samtykke
Ved påmelding til å motta mitt nyheitsbrev eller anna relevant informasjon på e-post samtykker du til at eg kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert frå deg, inntil samtykket trekkast tilbake.

 

Rettigheiter
Som brukar av nettsidene mine har du rett til å kreve innsyn i personopplysningane som eg behandler om deg og korleis dei behandlast. Du kan også kreve retting, sletting og begrensningar i behandlinga av personopplysningar i henhold til personopplysningslova.

Kor behandlinga av personopplysningar er basert på samtykke, kan du til einkvar tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du meiner at AR Fotografi ikkje har overholdt dine rettigheiter i henhold til personopplysningslova, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheita. Dette gjerast ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengeleg på www.datatilsynet.no.

 

Kontaktinformasjon
AR Fotografi v/ Anette Risnes

Fjellbu 52,

6270 Brattvåg.
 

bottom of page