BRYLLUPSFOTOGRAFERING

BRYLLUPSFOTOGRAFERING

Ved bryllupsfotografering må 30% av summen betalast som eit reservasjonsgebyr ved booking.

Denne summen refunderast ikkje ved avbestilling av fotografering. 

Ta kontakt for ein uforplikta samtale!

 

Lurer du kanskje på om betalinga kan delast opp? Svaret er JA! Eg har samarbeid med SVEA Finans, og du kan få tilbud om delbetaling om du ønskjer det. Reservasjonsgebyret må derimot betalast i si heilheit ved booking. 

Pink and Cream Minimalism Wedding Events Video Collage.jpg

VIDEO SLIDE

Også tilgjengeleg for kjøp ved andre fotograferingar eller spesialbestilling med dine eigne bilder.

Bilder og eventuelt video frå dagen kombinert i ein fin spesiallaga slideshow video med musikk. Pris varierer utifrå mengde bilder/film og lengde. 

Fra:

990 NOK

_taa2232-2.jpg

PORTRETT & VIELSE

Inkludert bildefiler og webgalleri

Eg tar bilder under vielsen og offisielle bryllupsportrett på avtalt lokasjon etter vielsen (kun brudepar og evt. forlovere). Inkluderer også eit møte i forkant der vi planlegg dagen og blir litt kjent. Alle dei beste bilda blir presentert i eit webgalleri. Fotograferingstid 2-3 timer. 

 

I denne pakken får dykk altså: 

 • Tilbod om forlovelsesbilder til 3000,- ekstra.

 • Eit møte i forkant av bryllaupet

 • 2,5 t fotografering + lett redigering

 • Webgalleri

 • Høgoppløselige filer (kan printes)

 • Konsultasjonstime i etterkant*

 

* Ønskjer du å bestille album, takkekort, veggbilder, fleire filer eller liknande? Då set vi opp ein konsultasjonstime der vi gjeng igjennom ønskja dine. 

Fra:

17 000 NOK

_taa2072.jpg

HEILDAGS

Inkludert bildefiler og webgalleri

Eg blir med brudeparet gjennom heile dagen, frå brudepynting om morgonen til portrettfotografering og bryllupsfesten utover kvelden. Eg vil sørge for å forevige all kjærleiken, latteren, tårene og stemninga dagen bringer, i tillegg til detaljfoto av pynt og festlokale. Inntil 10 timer.

 

Inkluderer eit møte i forkant der vi planlegg dagen og blir litt kjent. Alle dei beste bilda blir levert som høgoppløselege filer på usb. Inntil 30 finredigerte bryllaupsportrett, resten av bilda frå dagen blir levert lett redigert. Alle dei 30 bryllaupsportretta får dykk også som lavoppløselege filer til bruk i sosiale medier. 

 

I denne pakken får dykk altså:  

 • Tilbod om forlovelsesfotografering til kun 3000,- ekstra (inkl. 3 filer)

 • Eit møte i forkant av bryllaupet

 • 10 t fotografering og redigering

 • Prøvebilder i webgalleri

 • Alle dei beste bilda levert som høgoppløselige filer*

 • Konsultasjonstime i etterkant**

 

*30 finredigerte bryllaupsportrett, resten av situasjonsbilda leverast lett redigert. 

 

** Ønskjer du å bestille album, takkekort, veggbilder eller liknande? Då set vi opp ein konsultasjonstime der vi gjeng igjennom ønskja dine. 

 

De har moglegheit til å legge til album for tillegg i prisen.

Ved lang reiseveg vil reiseutgifter og evt kost og losji tilkomme.

Fra:

29 000 NOK

_TAA9232_web.jpg

FORLOVELSE

Spesialtibod til bryllaupskunder

Ønskjer dykk bilder i forbindelse med forlovelsen? Flotte bilder til bryllups invitasjonen, og fint å øve seg litt foran kamera før den store dagen. Kanskje kan vi bruke dagen til å finne ein fin lokasjon i nærheten av vielsesstaden? Fotografering inkl. 3 digitale bildefiler. Tilbodet gjeld så lenge du har booka bryllaupsfotografering hos meg. Tilbodet gjeld ikkje på den minste bryllaupspakken (Portrett).

 

Det er mogleg å kjøpe til bildefiler eller bildeprodukter om ønskjeleg. 

 

OBS! Ved avbestilling av bryllupsfotografering blir denne fotograferinga fakturert til ordinærpris (evt resterande sum om du allereie har betalt tilbodsprisen). 

 

Bookar du halv eller heildags LUXE pakken får du denne fotograferinga inkl. 3 bilder heilt GRATIS! 

 

Fra:

3500 NOK

_TAA6249.jpg

HALVDAGS

Inkludert bildefiler og webgalleri

Eg blir med bruda under brudeforberedelsane, under vielsen og tar portrettbilder av brudeparet (og evt forlovere) på avtalt lokasjon etter vielsen. Fotograferinga varer i inntil 5 timer. Utover det koster det 1200,- pr ekstra time.

 

Inkluderer eit møte i forkant der vi planlegg dagen og blir litt kjent. Alle dei beste bilda blir levert som høgoppløselege filer på usb. Inntil 30 finredigerte bryllaupsportrett, resten av situasjonsbilda frå dagen blir levert lett redigert. Alle dei 30 bryllaupsportretta får dykk også som lavoppløselege filer med logo til bruk i sosiale medier. 

 

I denne pakken får dykk altså: 

 • Tilbod om forlovelsesbilder til 3000,- ekstra.

 • Eit møte i forkant av bryllaupet

 • 5t fotografering og redigering

 • Webgalleri

 • Alle dei beste bilda levert som høgoppløselige filer*

 • Konsultasjonstime i etterkant**

 

*30 finredigerte bryllaupsportrett, resten av bilda leverast lett redigert. 

 

** Ønskjer du å bestille album, takkekort, veggbilder eller liknande? Då set vi opp ein konsultasjonstime der vi gjeng igjennom ønskja dine. 

 

De har moglegheit til å legge til album for tillegg i prisen.

Ved lang reiseveg vil reiseutgifter og evt kost og losji tilkomme.

Fra:

23 000 NOK

_taa1740-2.jpg

HEILDAGS LUXE EDT.

Inkludert bildefiler, webgalleri, mobilapp, album og videoslide

Eg blir med brudeparet gjennom heile dagen, frå brudepynting om morgonen til portrettfotografering og bryllupsfesten utover kvelden. Eg vil sørge for å forevige all kjærleiken, latteren, tårene og stemninga dagen bringer, i tillegg til detaljfoto av pynt og festlokale. Inntil 10 timer. 

 

Inkluderer eit møte i forkant der vi planlegg dagen og blir litt kjent. Alle dei beste bilda blir levert i eit 25x25 SAGA album (48-50 sider). Alle dei beste bilda får dykk i tillegg i høgoppløselege filer på usb og i eit nettgalleri. Inkluderer også ein konsultasjon i etterkant om dykk skulle trenge hjelp til utforming av takkekort, veggbilder eller liknande.

 

I tillegg får du også tilbod om gratis forlovelsesfotografering inkl. 3 bildefiler som du f.eks kan bruke til bryllupsinvitasjonane eller liknande! OBS! Ved evt kansellering av bryllupsfotografering må forlovelsesfotograferinga betalast i si heilheit til full pris.  

 

I denne pakken får dykk altså:  

 • GRATIS forlovelsesfotografering inkl. 3 bildefiler* 

 • Eit møte i forkant av bryllaupet

 • 10t fotografering og redigering

 • Webgalleri

 • Alle dei beste bilda levert som høgoppløselige filer**

 • Design av album med inntil 50 sider

 • Video slideshow (verdi 1500,-)

 • Tilgang til mobilapp med utvalgte bilder 

 • Konsultasjonstime i etterkant**

 

* Ved evt. avbestilling av heildagsfotografering må forlovelsesfotograferinga betalast til fullpris om den allereie er gjennomført.

**30 finredigerte bryllaupsportrett, resten av bilda leverast lett redigert. 

*** Ønskjer du å bestille takkekort, veggbilder eller liknande? Då set vi opp ein konsultasjonstime der vi gjeng igjennom ønskja dine. 

 

De har moglegheit til å oppgradere album for tillegg i prisen.

Ved lang reiseveg vil reiseutgifter og evt kost og losji tilkomme.

Fra:

35 000 NOK

_TAA4409_WEB.jpg

PORTRETT

Inkludert bildefiler og webgalleri

Eg tek offisielle bryllupsportrett på avtalt lokasjon etter vielsen (kun brudepar og evt. forlovere). Inkluderer også eit møte i forkant der vi planlegg dagen og blir litt kjent. Alle dei beste bilda blir presentert i eit webgalleri. Pakken inkluderer 10 digitale bildefiler til privat bruk. Fotograferingstid på inntil 90 min. 

 

I denne pakken får dykk altså: 

 • Eit møte i forkant av bryllaupet

 • 90 min. fotografering + lett redigering 

 • Webgalleri

 • 10 høgoppløselige filer (kan printes)

 • Konsultasjonstime i etterkant*

 

* Ønskjer du å bestille album, takkekort, veggbilder, fleire filer eller liknande? Då set vi opp ein konsultasjonstime der vi gjeng igjennom ønskja dine. 

Fra:

12 000 NOK

_taa1587-2.jpg

HALVDAGS LUXE EDT.

Inkludert bildefiler, webgalleri, mobilapp, album og videoslide

Eg blir med bruda under brudeforberedelsane, under vielsen og tar portrettbilder av brudeparet (og evt forlovere) på avtalt lokasjon etter vielsen. Fotograferinga varer i inntil 5 timer. Timer utover det koster 1200,- pr. time.

 

Inkluderer eit møte i forkant der vi planlegg dagen og blir litt kjent. Alle dei beste bilda blir levert i eit 25x25 SAGA album (20-24 sider). Alle dei beste bilda får dykk i tillegg i høgoppløselege filer på usb og i eit webgalleri.

 

I tillegg får du også tilbod om gratis forlovelsesfotografering inkl. 3 bildefiler som du f.eks kan bruke til bryllupsinvitasjonane eller liknande! OBS! Ved evt kansellering av bryllupsfotografering må forlovelsesfotograferinga betalast i si heilheit til full pris. 

 

I denne pakken får dykk altså: 

 • GRATIS forlovelsesfotografering inkl. 3 bildefiler* 

 • Eit møte i forkant av bryllaupet

 • 5t fotografering og redigering

 • Webgalleri

 • Alle dei beste bilda levert som høgoppløselige filer**

 • Design av album med 24 sider

 • Video slideshow (verdi 1500,-)

 • Tilgang til mobilapp med utvalgte bilder 

 • Konsultasjonstime i etterkant**

 

* Ved evt. avbestilling av heildagsfotografering må forlovelsesfotograferinga betalast til fullpris om den allereie er gjennomført.

**30 finredigerte bryllaupsportrett, resten av bilda leverast lett redigert. 

*** Ønskjer du å bestille takkekort, veggbilder eller liknande? Då set vi opp ein konsultasjonstime der vi gjeng igjennom ønskja dine. 

 

De har moglegheit til å oppgradere album for tillegg i prisen.

Ved lang reiseveg vil reiseutgifter og evt kost og losji tilkomme.

Fra:

28 000 NOK