Heilt fersk / fødselsfotografering

1/1

Eg tilbyr både fødselsfotografering og "heilt fersk" fotografering for dei som ikkje ønskjer fotografering av sjølve fødselen, men vil ha ferske bilder av den lille. Eg tek då bilder på sjukehuset av den nye verdsborgaren, foreldre og evt. storesøsken. Du booker meg inn til termindato, slik at eg kan kontaktast og kome på kort varsel (innan 48t) etter fødsel og ta bilder. Du kan også velje fødselsfotografering for tillegg i prisen, men eg har ikkje moglegheit å sitte "fødselsvakt" i vekene før og etter termin. Du kan ringe meg når fødselen er i gang og halde meg oppdatert på fødselsforløpet, så ser eg om eg rekk å kome inn til fødselen, rekk eg ikkje det, så kan eg garantere å kome innan 48t og ta bilder på sjukehuset i den første tida etter fødsel, eventuelt ei heimefotografering fyste dagen heime om du blir utskreven før 48t. Rekk eg ikkje fødselen blir fotograferinga alltid erstatta med ei "heilt fersk" fotografering.

 

Depositum på 25% av totalsummen betalast ved inngåelse av kontrakt.  

Ofte stilte spørsmål:

1. Kvar tek du på deg oppdrag?

Som fødselsfotograf tek eg i hovudsak kun oppdrag i Ålesund foreløpig.

2. Kva skjer dersom du ikkje rekk fram til fødselen?

For å vere sikker på at fødslane ikkje overlappar kvarandre vil eg ikkje booke meir enn to fødslar pr. månad.. Dersom det skjer noko uforutsett som gjer at eg ikkje kan stille opp i det heile tatt, blir depositumet i si heilheit refundert. Går eg glipp av fødselen får dykk ingen refusjon av depositum, men fotograferinga blir erstatta av ei "heilt fersk" fotografering på sjukehuset eller heime hos dykk, i løpet av 48 timer etter fødselen.

3. Kan eg bruke ein fødselsfotograf viss eg skal ta keisersnitt?

Har du eit planlagt keisersnitt må du fyst forhøre deg med sjukehuset om dei tillet fotograf i operasjonssalen. På ein del sjukehus er dette i orden. Er keisersnittet akutt er det lite sannsynleg at fotografen får vere med inn. Eg blir då gjerne verande på sjukehuset for å ta bilder av det første møtet mellom foreldre og barn utanfor operasjonssalen istadenfor.

4. Vil bilder frå min fødsel bli delt på di heimeside / i sosiale medier?

Ja, eg legg ut bilder frå fødsler på heimesida og mine kontoer i sosiale medier. Du vil derimot få moglegheit til å sjå igjennom alle bilda før eg deler nokon av dei, og du vil då også få mogleheit til å reservere nokre bilder frå å bli vist offentleg. 

5. Kor mange bilder får vi?

Dykk får alle dei beste bilda i høgoppløseleg format med rettigheiter til privat bruk. Dei fleste bilder blir levert i svart kvitt.

Org.nr: 913144775 MVA

© ANETTE RISNES I AR FOTOGRAFI • PERSONVERNERKLÆRING • COOKIES