REKLAMEFOTO, PORTRETT OG GRAFISK DESIGN

INFORMASJON OM BEDRIFTSFOTOGRAFERING

Videresalg eller bruk av bilda hos eit anna firma er ikkje tillatt. Bedrifta kjøper rettigheiter til eigen bruk, til markedsføring som f.eks heimeside, sosiale medier, brosjyrer eller andre trykksaker.

 

Prisane omfattar ikkje enerett (i praksis overdragelse av opphavsretten) til bruk av bildene. Rett til videresalg eller enerett kan hvis begge parter er einige avtalast mot ytterlegare tillegg i prisen. Eventuelle reisetillegg som f.eks ferje, fly, båt (og evt. overnatting ved større oppdrag) kjem i tillegg, Pris pr. kjøretime 500 kr. eks. mva.

Fotografiet omfattast av lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverksloven). Ifølge denne lova har fotografen alle rettigheiter til sine bilder. Ingen kan bruke et fotografi utan samtykke frå fotografen eller den som formidlar fotografens rettigheiter. Du har som bildekjøper eit ansvar for at bilda ikkje blir brukt på annan måte enn det som er avtalt mellom deg og fotografen.

 

Har du behov for bruk utover det som er avtalt skal du ta kontakt med fotografen for ny avtale.

Kjøp av bilder

Standard bruksrett

For bilder som krev ekstra redigering/retusjering kjem eit tillegg på 700,- eks. mva pr. bildefil

1500,- eks. mva

Please reload

Redaksjonelt

Standard honorar

Pr. bilde, engangsbruk

890,- eks. mva

Please reload

Fotografering

Grafisk design

Heildag (inntil 8t)

Reisetid inngår i tidsplanen på 8t. Reisekostnader og kjøp av filer/bilder kjem utanom.

20 000,- eks. mva

Halvdag (inntil 4 timer)

Reisetid inngår i tidsplanen på 4t. Reisekostnader og kjøp av filer/bilder kjem utanom.

12 000,- eks. mva

Lite oppdrag (inntil 1,5t)

Reisetid inngår i tidsplanen på 1,5t. Reisekostnader og kjøp av filer/bilder kjem utanom.

4500,- eks. mva

Ansattportrett

Oppstartspris. Timepris 1250,- eks. mva kjem i tillegg. Pr ansatt/bildefil 500,- eks. mva. Evt reisekostnader kjem i tillegg.

2000,- eks. mva

Please reload

Logodesign

Pris varierer utifrå arbeidsmengde og logoverdi.

Frå 1990,- eks. mva

Design av flyer/plakat

Pr. layout, trykkeklare filer

Frå 1590,- eks. mva

Design av visittkort, konvolutt og brevark

Trykkeklare filer

Frå 1590,- eks. mva

Design av annonse til trykk eller web

Filer i Adobe RGB og CMYK

Frå 1290,- eks. mva

Please reload

Ekslusiv bruksrett

Vil seie at du kjøper ut fotografens rettigheiter til å videreselge bilder.

Standard bruksrett

Vil seie at fotografen har alle rettigheiter til å videreselge kommersielle bilder.

 

Redaksjonell bruk

betegner det å bruke et bilde av f.eks en 17.mai kake i en avis / blad / nettavis sammen med en artikkel /sak om kaken, bakeren eller lignende emne som er er direkte relatert til bildet.

Kommersiell bruk

er når noen andre en pressen, altså en bedrift, rederi, organisasjon o.l. bruker bildet av en 17.mai kake i en annonse, blogginnlegg, på papir eller nett for å markedsføre seg selv eller noe annet. Det kan være alt fra å bruke bildet i en Facebook annonse for å feire 17.mai om bord på Hurtigruten, å bruke bildet på et bokomslag til på en nettside for å ønske alle kunder en hyggelig 17.mai. Alt det er å regne som kommersiell bruk og må avklares med og betales til fotografen på forhånd.

- Gründer Minds -

Org.nr: 913144775 MVA

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2020 ANETTE RISNES I AR FOTOGRAFI