REKLAMEFOTO, PORTRETT OG GRAFISK DESIGN

INFORMASJON OM BEDRIFTSFOTOGRAFERING

Videresalg eller bruk av bilda hos eit anna firma er ikkje tillatt. Bedrifta kjøper rettigheiter til eigen bruk, til

markedsføring som f.eks heimeside, sosiale medier, brosjyrer eller andre trykksaker.

 

Prisane omfattar ikkje enerett (i praksis overdragelse av opphavsretten) til bruk av bildene. Rett til videresalg

eller enerett kan hvis begge parter er einige avtalast mot ytterlegare tillegg i prisen. Eventuelle reisetillegg som f.eks ferje,

fly, båt (og evt. overnatting ved større oppdrag) kjem i tillegg, 

Fotografiet omfattast av lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverksloven). Ifølge denne lova har fotografen alle rettigheiter til sine bilder. Ingen kan bruke et fotografi utan samtykke frå fotografen eller den som formidlar fotografens rettigheiter. Du har som bildekjøper eit ansvar for at bilda ikkje blir brukt på annan måte enn det som er avtalt mellom deg og fotografen.

 

Har du behov for bruk utover det som er avtalt skal du ta kontakt med fotografen for ny avtale.

Kjøp av bilder

Begrenset bruksrett

Ekstra pristillegg for bilder som krev ekstra redigering/retusjering

Frå 1500,- eks. mva

Please reload

Redaksjonelt

Begrenset bruksrett

Pr. bilde, engangsbruk

890,- eks. mva

Please reload

Fotografering

Grafisk design

Heildag (inntil 8t)

Reisekostnader og kjøp av filer/bilder kjem utanom.

Frå 20 000,- eks. mva

Halvdag (inntil 4 timer)

Reisekostnader og kjøp av filer/bilder kjem utanom.

Frå 12 000,- eks. mva

Lite oppdrag (inntil 1,5t)

Reisekostnader og kjøp av filer/bilder kjem utanom.

Frå 4500,- eks. mva

Ansattportrett

Oppstartspris. Timepris 1250,- eks. mva kjem i tillegg. Pr ansatt/bildefil 550,- eks. mva. Evt reisekostnader kjem i tillegg.

2000,- eks. mva

Reisetillegg, pr. km

Utgifter som bom, ferge, fly, hotell eller liknande kjem utanom.

10,- eks. mva

Please reload

Logodesign

Pris varierer utifrå arbeidsmengde og logoverdi.

Frå 1990,- eks. mva

Design av flyer/plakat

Pr. layout, trykkeklare filer

Frå 1590,- eks. mva

Design av visittkort, konvolutt og brevark

Trykkeklare filer

Frå 1590,- eks. mva

Design av annonse til trykk eller web

Filer i Adobe RGB og CMYK

Frå 1290,- eks. mva

Please reload

Begrenset bruksrett

Bruken er begrenset til spesifikke formål (f.eks heimeside, sosiale medier, brosjyrer etc) med tidsbegrensning på f.eks 1 år eller engangsbruk, deretter må ny avtale inngås om bildet skal brukast vidare. 

Ekslusiv bruksrett

Kunden er den einaste som kan publisere bildet. Fotografen må ha tillatelse frå kunden for å kunne bruke eller poste bildet, og kan ikkje selge bildet på nytt til andre. 

 

Redaksjonell bruk

betegner det å bruke et bilde av f.eks en 17.mai kake i en avis / blad / nettavis sammen med en artikkel /sak om kaken, bakeren eller lignende emne som er er direkte relatert til bildet.

Kommersiell bruk

er når noen andre en pressen, altså en bedrift, rederi, organisasjon o.l. bruker bildet av en 17.mai kake i en annonse, blogginnlegg, på papir eller nett for å markedsføre seg selv eller noe annet. Det kan være alt fra å bruke bildet i en Facebook annonse for å feire 17.mai om bord på Hurtigruten, å bruke bildet på et bokomslag til på en nettside for å ønske alle kunder en hyggelig 17.mai. Alt det er å regne som kommersiell bruk og må avklares med og betales til fotografen på forhånd.

- Gründer Minds -

Org.nr: 913144775 MVA

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2020 ANETTE RISNES I AR FOTOGRAFI